Terjes hjørne

Bøndernes Bank A/S

En av bedriftene som fikk lokaler i Bøndernes Hus var Bøndernes Bank A/S’ Trøndelagskontor. Dette kontoret lå i første etasje med lett tilgang fra gaten. Bøndernes Bank var en forretningsbank som ble grunnlagt i Kristiania i 1918. Initiativet til å grunnlegge banken kom fra Norsk Landmandsforbund, det senere Norges Bondelag og Landhusholdningsselskapenes Felleskjøp, senere kun kjent som Felleskjøpet. Begge organisasjonene fikk representanter i bankens styre.

Bankens aksjebrev fortalte at den var: «opprettet av norske sparebanker, samvirkeforetagender og bønder». Den var en ordinær forretningsbank i tillegg til at den var tiltenkt rollen som en spesialbank for jord- og skogbruk.

Kontoret i Trondheim ble grunnlagt I 1920. Det fikk sine første lokaler i Frimurerlogen i Kongens gate 3. Banken hadde inngang fra Tordeskioldparken. Den første banksjefen var Ingar Johan Nickelsen (1890-1970). Han hadde lang bankerfaring og hadde tidligere vært kontorsjef i Privatbanken i Kristiania, og deretter banksjef i Tromsø Handelsbank.

Trøndelagskontoret ble opprettet for å kunne bidra til finansiering av bøndenes mange foretagender i Trøndelag. Dette dreide seg naturligvis om jordbruk og skogbruk, men også sagbruk og teglverk, samt samvirkeforetak som maskinringer, meierier, butikker og verksteder.

I banken kunne bønder og deres organisasjoner finne forståelse for sine interesser og få høvelig finansiering basert på den kunnskapen bankens ansatte hadde om de enkelte lånesøkerne.

Bankkontoret i Trondheim vokste jevnt og trutt og betydelige beløp stilt til disposisjon for utlån i hele trøndelag. I 1939 ble det skrevet: «Banken driver også utlån av hjemmesparebøsser, men dessverre uten nevneverdig resultat.» Med andre ord virket ikke sparebøssene særlig inspirerende på alle de som fikk låne disse. Pengene gikk heller i lommen enn i bøssen.

Banken utviklet seg lenge positivt, men den ble etter hvert for liten. I 1987 ble derfor Bøndernes Bank slått sammen med Forretningsbanken, Vestlandsbanken og Buskerudbanken til en ny storbank, Fokus Bank. Dette var Norges fjerde største forretningsbank. Den ble overtatt av staten under bankkrisen i 1991. Banken ble i 1995 solgt til Danske bank.