Terjes hjørne

Folkekjøkkenet

Folkekjøkkenet var et spisested i Kongens gate 30a, på hjørnet mot Prinsens gate. Inngangen lå på hjørnet, der hvor inngangen til Egon restaurant ligger i dag. Trondhjems Dampkjøkken ble også kalt Folkekjøkkenet og dette serveringsstedet blandes ofte sammen med det vi beskriver her. De to bedriftene har imidlertid ikke annet med hverandre å gjøre enn at de lå vegg i vegg i Kongens gate.

Folkekjøkkenet ble etablert i 1900 av Hjalmar Hansen (1862-1932). Han var først dampskibstjener, det vil si servitør om bord på et skip, deretter i mange år resturatør i Arbeiderforeningen. Da gården tvers over gaten for Arbeiderforeningen ble ledig kjøpte han den og startet sin egen restaurant, som fikk navnet Hjalmar Hansen Kafè & Restaurant. Restauranten var betegnet som velrenommert.

Hansen bodde i leiligheten i andre etasje, sammen med hustruen, Martine Emilie, f. Wold (1867-1937), datteren Claritia Margrethe Hansen og sønnen, ingeniør Frode Carlleif Hansen (1890-1964). Sistnevnte tok etternavnet Carlleif, arbeidet ved Siemens og Sodiun, før han i 1921 startet sin egen elektriske forretning, Carlleif & Lefstad. Bedriften eksistere den dag i dag som Carleif Elektro. I andre etasje i gården bodde også restaurantens kokkepike, koldjomfru og to tjenestepiker.

Hjalmar Hansen drev restauranten til 1916, da bondeorganisasjonene i Trøndelag kjøpte gården. Den kommunale Kjøthandel flyttet inn i restaurantlokalene.

Kjøtthandelen flyttet i 1919 til Slaktehuset og det ble på nytt restaurant i lokalene. Restauranten ble drevet videre under forskjellig navn. I 1925 tilhørte gården Bøndernes Hus A/S, og restauranten hadde navnet Hansen og Brevik. I 1930 bar den navnet Folkerestauranten. Restauranten kunne da bespise 500 middagsgjester og 300 kaffegjester pr. dag. I 1940 overtok bondeorganisasjonene i Trøndelag driften av restauranten og drev den til 1. mai 1941. Under krigen var den i privat eie med Olga Gimse som bestyrerinne.

Etter 1950 ble restauranten drevet som Folkekjøkkenet. Den holdt til I bygningen til 1955. Den ble da stengt og gården ble deretter revet for å gi plass til Bøndernes Hus.