Terjes hjørne

Gabriel Kielland

Mange interessante personer vokste opp i Prinsenkvartalet. En av disse var Gabriell Kielland, sønn av bylege Kristian Semb Kielland (1841–1919) og Elisabeth Petronelle Ellefsen (1841–1924). Familien bodde i 1895 i andre etasje i Kongens gate 30b.

Gabriel Kielland var gift med Margit Løchen (1875–1951), datter av borgermester og sakfører Olaf Løchen (1848–1920) og Antonie (1850–1933). Kielland var arkitekt, maler og skaper av de fleste glassmaleriene i Nidarosdomen. Hans hovedverk, det store rosevinduet, som ble fullført til Olavsjubileet i 1930.

Kielland studerte arkitektur ved Trondhjems tekniske Læreanstalt (TTL) i 1890 og fortsatte deretter utdannelsen ved Technische Hochschule i Hannover og ved kunstakademiene i Weimar og Paris. Etter at han kom hjem var Kielland lærer i tegning og beskrivende geometri. I perioden 1895–96 gjennomførte han studier i arkitektur og malerkunst i München. Kielland leverte da tegninger til det satiriske bladet Simplicissimus.

I 1899 åpnet Kielland arkitektpraksis i Trondheim sammen med Alf Hofflund. Han tegnet en rekke fine bygninger som Øvre Leirfoss kraftstasjon og Finnes barnehjem. I årene 1899–1902 ledet Kielland utgravingene på Steinvikholm i Åsenfjorden.

Kielland debuterte som maler på høstutstillingen i Trondhjems Kunstforening i 1895. Gabriel Kiellands livsverk er glassmaleriene i Nidarosdomen. Han arbeidet i 26 år med dette prosjektet. Kielland hadde tidligere malt altertavler til flere kirker, og i 1907 vant han konkurransen om glassmalerier til tverrskipets søndre gavl i Nidarosdomen. I 1910 fremla han uoppfordret en plan for utsmykkingen av hele kirken. På kirkens nordside vises scener fra Det gamle testamente, hvor hovedfargen er blått. På sørsiden er motivene fra Det nye testamente, og hovedfargen er rødt. I nordre tverrskip og høykoret er det illustrasjoner til St. Olavs-legenden.

Kielland laget først en mindre fargeskisse for så å tegne vinduet i riktig størrelse. I 1913 ble det opprettet et glassmalerverksted ved domkirken. Han fortsatte å male til synet sviktet da han var 86 år. Tre år senere døde han og ble bisatt fra Nidarosdomen.