Terjes hjørne

Geheimrådinne Cecilie Christine Schøller

En av de mest fremtredende personene som har bodd i Prinsenkvartalet var Cecilie Christine Schøller. Hun bodde i Schøllergården som lå på hjørnet av Kongens gate og Prinsens gate; altså der hvor restaurant Egon ligger i dag.

Hun var født på herregården Teie ved Tønsberg i 1720, og var datter av senere kommanderende general nordenfjells Johan Frederik Frølich og Hilleborg von Wettberg. Cecilie Christine Frølich ble gift i 1742 med godseier, kammerherre Stie Tønsberg Schøller (1700–1769). De bodde i Schøllergården på Bøndernes hus’ tomt.

Hun vokste opp på Teie, i et fornemt og selskapelig miljø, som ble solgt i 1740 da faren ble kommanderende general nordafjells.

Cecilie Christine Schøllers mann var utdannet ved flere universiteter i Europa, og var et viktig medlem av Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskab. Han var rik og hadde via sitt første ekteskap kommet i besittelse av en del av Angell formuen. Etter hans død i 1769 fortsatte Cecilie Christine Schøller å yte bidrag til Videnskabsselskabet blant annet ved verdifulle bokgaver. Hun fortsatte mannens store forretninger, og drev sagbruken på lystgården Leira.

Cecilie Christine Schøller anså seg som byens fremste dame. Hun arvet foreldrenes gård ved Munkegata, Generalsgården, da moren døde i 1771. Deretter kjøpte hun opp en rekke nabotomter og bygget det store paleet, som i dag er kjent som Stiftsgården. Grunnen til at hun bygde paleet, var at landgreve Carl av Hessen og hans hustru prinsesse Louise av Danmark og Norge under sitt besøk i Trondheim i 1772 tok inn hos rivalinnen, fru Mølmann. Dette ville fru Schøller ikke ha noe av, og hun bygde et hus med to kongelige leiligheter i andre etasje.

Fru Schøller var stadig på reise, særlig til København. Hun ble i 1769 dekorert med dronningens hofforden L’union parfaite, og fikk i 1777 tittelen geheimerådinne, som ga henne rang med en ministers frue. I 1783 flyttet hun permanent til København, hvor hun døde i 1786, og ble begravet på Assistens kirkegård.