Terjes hjørne

Kieglekroa – Trondheims eldste pub

Kieglekroa er Trondheims eldste pub. Den åpnet 22. juli 1962 med Julian Riise som den første pubverten. Kroa, eller Kiegla, som den kalles på folkemunne, er en institusjon i Prinsenkvartalet. Dette er et særpreget skjenkested med preg både av pub, bierstube og gammeldags vertshus.

Trondhjems Kieglekro, som den opprinnelig het, har alltid vært en del av Prinsen Hotell. Det moderne hotellet hadde åpnet fire år før i det store, nye og tidsmessige Bøndernes Hus, og det var hotelldirektør Alf H. Müller som ønsket seg et spise- og skjenkested i eldre stil.

Adresseavisen skrev 23/6-1962: «Ny attraksjon i Trondheim innviet. Kjeglekro med norsk interiør og automatisk bowlingbane.» De første kulene på banen ble kastet av daværende stortingsrepresentant Per Borten. Opprinnelig hadde Kroa inngang gjennom bakården i Hplstveita 3. Gården brente, og i dag har den likeverdige innganger fra Krohaven og fra Hotel Prinsen.

Folk oppfatter det slik at Kieglekroa ligger i Holstveita, men det er en sannhet med modifikasjoner. Mesteparten av Kiegla er nemlig matrikulert til St. Olavs gate 7B, mens resten i dag er en del av Kongens gate 30. Grensen mellom matrikkelnumrene går inne i lokalet, slik at baren og to av bordene mot vindusrekken står i Kongens gate 30.

I kjelleren spilles det populære pubspillet sjoelbak. I første etasje finnes en meget velassortert bar og hovedrommet. Vindusrekken mot sør vender i dag ut til foyeren i Hotel Prinsen. Tidligere var dette området hotellets parkeringsplass og en mindre uteservering. Mot vest går man ned noen trappetrinn og havner i Snekkerboden. På nordsiden av Kieglekroa ligger uteserveringen Krohaven, en herlig uteservering, hvis været er vennligsinnet.
Kieglekroa er et stamsted. Professor Aksel Tjora omtaler stamstedet slik: «Det er hit du kan gå uten å behøve en sms på forhånd og avtale et møte, fordi du vet at du kan treffe noen du kjenner godt nok og som du vil trives sammen med.»