Terjes hjørne

Prinsenkvartalet i 1888

Trondhjems Adressebog utkom første gang i 1888. Dette er en rikholdig kilde til byens struktur på den tiden. Vi skal se på hva Prinsenkvartalet rommet dette året.

Kvartalet besto av en rekke gårder med meget variert innhold. I Kongens gate, på Bøndernes hus tomt, lå nr. 30a, tidligere kjent som Meisterlins gård. Den romslige bygården rommet Den Borgerlige Forenings sparebank, grunnlagt i 1868 med en aksjekapital på 22 000 spesidaler (6 mill. kroner i dag). Banken ble i 1909 oppkjøpt av Trondhjems Handelsbank og nedlagt i 1910. I gården holdt også handelsmann Jens Rønning til. Han drev en av byens bokhandler, hvor han solgte bøker, papir og skrivetøy. Dessuten drev han bokbinderi og solgte leketøy. En spennende butikk både for voksne og barn.

I andre etasje bodde forhenværende dampskipsfører Christian Boye og hans sønn cand. theol. Jørgen L. Boye, samt frøken Margrethe Vinnan.

I Meisterlins tidligere hage lå fra 1874 Trondhjem Dampkjøkken, hvor det ble servert en dagens rett, bestående av grøt og suppe og en mer avansert meny, hvor man kunne få fisk eller kjøtt. Kjøkkenets bestyrer var økonom O. C. Olsen, som bodde i en leilighet i andre etasje. her hadde også stiftsarkivar Wilhelm F. Bøgh sin leilighet.

Nabogården mot vest, på hjørnet mot St. Olavs gate, Kongens gate 32a var sterkt preget av næringsdrivende kvinner. Her hadde frøken Sofie Kathenkamp mønster- og broderihandel. Dette var neppe særlig inntektsbringende, så hun drev også et tegnekontor. Huset ble bestyrt av hennes myndige mor, enkefruen Anna Kathenkamp. I et lite lokale i gården solgte Anna Randvig sigarer og tobakk. I andre etasje bodde syersken Emilie Brensholm, enkefru Clausen og en enslig mann, telegrafist Frithjof Schmidt. Gården eksisterer fremdeles.

I St. Olavs gate fant man bakeri, fargehandel, slakterforretning og snekker.

Holstveita var en boliggate og rommet en mengde mennesker. Her fantes en trompeter, en skredder, en handelsmann, en handelsbetjent, en tollrøiert (rorskar), en huseier, en arbeider, samt to strykersker og to sypiker.