Terjes hjørne

Prinsenkvartalet i 1895

Prinsenkvartalet var i 1895 tett befolket. Det inneholdt også en rekke bedrifter av forskjellig slag.

På hjørnet av Kongens gate og Prinsens gate, i Kongens gate 30a, lå I. Rønning bokhandel, som tilhørte enkefru Martha Rønning. Hun hadde hjelp i butikken av butikkjomfru Olea Pettersen og sønnen, bokbinderlærling A. Rønning. Leieboer var blant andre distriktslegen i Strinda Hans Karelius Hartmann.

Trondhjem Dampkjøkken lå i Kongens gate 30b. Kjøkkenets sjef, økonom Paul Haugan, bodde i huset. Leieboer var bylege Kristian Kielland og hans barn, blant dem kunstmaler Gabriel Kielland. Sistnevnte ble senere en meget kjent kunstner, som blant annet har laget mange av glassmaleriene i Domkirken.

Kongens gate nr. 32a tilhørte frøken Sofie Kathenkamp, som selv bodde i gården. Leieboer var blant andre skipsmegler Thorvald Moe. I første etasje drev Anna Randvig Cigar- & Tobakforretning.

Langs St. Olavs gate var det en rekke forretninger. I nr. 1 drev bakermester H. Bang butikk, og i nr. 3 slakter Even Hoem. I nr. 5 lå Moe & Hansen Snedkeri & Bygtningsforretning. Dette er kanskje opphavet til Snekkerbua i Kieglekroa. St. Olavs gate nr. 7 tilhørte enke Marit Evensen. I huset i nr. 9 bodde lærerinnene Anna og Ragnhild Dahl, samt flere leieboere.

Prinsens gate 28 a rommet butikken til handelsmann O. C. Strøm. Her fantes også Arbeiderringens Bakeri. Trøndernes Arbeiderring var grunnlagt i 1884 som en filantropisk organisasjon uten noen større politiske vyer, men den fungerte som en organisasjon som kunne hjelpe ubemidlede. Skreddermester J. Erlandsen drev en større skredderbedrift i Prinsens gate 28b. han hadde tre lørlinger i bedriften.

Holstveita nr. 1 tilhørte enken Mette Schjerve. Hos henne bodde de hjemmeværende barna dampskipstjener L. Schjerve, smedsvenn Olaf Schjerve og butikkjomfru Julie Schjerve. Som leieboere fant man en fyrbøter, to smedsvenner, en skomaker, en skreddersvenn og hele fem underoffiserselever. Dette var tydeligvis mye et losjihus for elever på underoffisersskolen.

Holstveita nr. 3 tilhørte frukthandler Severin Løvold og nr. 5: fanejunker Niels Fiske.