Terjes hjørne

Prinsenkvartalet i 1905

I 1905 var Prinsenkvartalet svært forskjellig fra hvordan det er i dag. Kvartalet inneholdt en mengde bedrifter og var tett befolket.

På hjørnet av Kongens gate og Prinsens gate, i Kongens gate 30a, lå Hj. Hansens spiseforretning. Dette var en enkel restaurant som serverte billig mat. I Kongens gate 30b lå fortsatt Trondhjems Dampkjøkken. I andre etasje bodde bedriftens bestyrer og økonom. Gården vest for Dampkjøkkenet, Kongens gate 32a var eid av byggmester Johannes Moe, som bodde her med familie og husholderseke. Gården var lokale for B. Petersens Cigarforretning, samt to kaféer, Beret Engans Café og Inga Evjens Café. Leieboere var en snekker, en formann, en ingeniør Paul Sagberg og en syerske.

St. Olavs gate nr. 1 rommet en bakerforretning, St. Olafs Gades Brød & Wienerbageri. Wienerbrød var svært populære på denne tiden. I St. Olavs gate nr. 3 holdt slaktermester Johan Hoem til. Gården bodde dessuten en fyrbøter, fotograf Johan Moe, et telegrafbud, to butikkdamer, en enke, en slakter og en slakterlærling. Sistnevne var hjemmeboende hos mor.

Også St. Olavs gate 5 tilhørte også byggmester Johannes Moe, som omtalte sin bedrift som en Snedkerifabrik. Her hadde også to blikkenslagere lokaler.

I St. Olavs gate nr. 7 bodde skomakermester Chr. Petersen, en steinhugger, en snekker, en kontorbetjent, en kjører og frøken Karen Næss. St. Olavs gate 9 rommet leilighetene til lærerinnene Anna og Ragnhild Dahl, frøken Lovise Bjørkvik, en enkefrue, en handelsbetjent, en strykerske og arbeiderske Hanna Paulsen. I Prinsens gate 28a drev Olea Pettersen forretning. Hun hadde en ekspeditrise boende hos seg. Her fantes også Edler Uhrmagerforretning, Osmos Bagerforretning, P. Nilsens Slagterforretning, Strøms Kolonialforretning og dyrlege Hans Gaare.

Også Prinsens gate 28b hadde mange beboere. Her fantes A. Nilsen jernvareforretning, og mange leieboere; en elektriker, en fullmektig, premierløytnant A. Løcken, en kontorist, en maler, en syerske, en student og en resturatrice. Dessuten hadde Melhus Meieri utsalg i gården. I Holstveita bodde i de tre gårdene på sørsiden til sammen 28 leieboere, mest arbeidsfolk.