Terjes hjørne

Prinsenkvartalet i 1957

I 1957 var Bøndernes Hus A/S i ferd med å klargjøre store deler av kvartalet for oppføringen av Bøndernes Hus med Hotell Prinsen. Eiendommen Kongens gate 30a, som tidligere var lokalene til Folkekjøkkenet, tilhørte Bøndernes Hus A/S. Huset sto tomt og ventet på å bli revet.

Nr. 30b, som tidligere hadde rommet Dampkjøkkenet var allerede revet, med unntak av bakbygningen, som i dag rommer Kieglekroa. En grunn til dette var at halvparten av tomten tilhørte Bøndernes Hus A/S, mens resten tilhørte A/S Graakalbanen. Også Prinsens gate 28a og 28b var i 1957 revet. Det samme var Holstveita 1.

Hjørnegården i Kongens gate 32 mot vest, som i dag rommer restaurant Napoli, inneholdt en rekke bedrifter, alt fra Laugen & Haltbrekken A/S vulkaneringsverksted, Marie Aas Eftf. (Trygve Tagseth) tobakksforretning, O. Finvaag A/S garn, trikotasje og motesalong, Astrid Søbstads frisørsalong og J. Evjens dameskredderi. I huset fantes også ni boenheter.
St. Olavs gate 1 tilhørte slakter Johan O. Helgesen, som hadde slakterforretning her. I andre etasje lå en leilighet.

I St. Olavs gate 3 hadde Daniel Bjerkan kolonialforretning og Inge Moum urmakerforretning. Bjerkan eide gården og bodde i andre etasje. I tredje etasje var det to små leiligheter.

St. Olavs gate 5-7 tilhørte A/S Graakalbanen og rommet fremdeles Chr. Christiansen A/S næringsmiddelfabrikk. I første etasje bodde en ekspeditør og en bankassisstent. Fabrikkeier Christian Christiansen bodde andre etasje med sin husholderske. Her bodde også fru Ellen Welle. I tredje etasje var det en loftsleilighet. I bakgården, i dag Snekkerboden, bodde fyrbøter Johannes Husby og hustruen, Kristianne.

St. Olavs gate 9 rommet Th. Lund tobakk- og sjokoladeforretning. Det var også en leilighet i første etasje og tre i andre etasje. I en av disse bodde eieren, kjøpmann Thorleif Lund.
I Holstveita 3, som i dag er en del av Krohaven, fantes fire leiligheter. Gården tilhørte sementstøper Aksel Strand.
Holstveita 5 tilhørte styrmann Sigurd Garthe, og inneholdt syv boenheter. Også denne gården er i dag en del av Krohaven.