Terjes hjørne

Prinsenkvartalet i 1958

Prinsenkvartalet er et stort, meget sentralt beliggende kvartal i Trondheim, ved Prinsenkrysset, som er Midtbyens sentrale gatekryss. Kvartalet avgrenses av Kongens gate i sør, St. Olavs gate i vest, Prinsens gate i øst og Holstveita i nord.

Prinsenkvartalet er i dag dominert Bøndernes hus, en stor hotell- og kontorbygning, ferdigstilt i 1958. Bygningen ble oppført av Bondeorganisasjonene i Trøndelag, som tidligere hadde kjøpt opp en rekke eiendommer i kvartalet, slik at selskapet Bøndernes Hus A/S i dag eier mesteparten av kvartalet. Bare de to gårdene på hjørnet av Kongens gate (nr. 32) og St. Olavs gate (nr. 1) har andre eiere.

Bøndernes hus, den dominerende bygningen i kvartalet, rommer i dag Thon Hotel Prinsen, byens eldste pub, Kieglekroa, restaurantene Egon og EmiliesELD, en rekke bedrifter og kontorer for bondeorganisasjonene. Tidligere rommet bygningen blant annet Theatergrillen, Prinsen Café, Restaurant Pinocchio (nedlagt 2006) og Askeladden bar (nedlagt 2007), samt NRKs distriktskontor og Bøndernes Bank.

Kvartalet har også en lang og interessant historie tilbake til tiden før Cicignons byplan av 1681. Her lå tidligere en rekke interessante bygårder som Schøllergården, Meisterlins Brenneri, Dampkjøkkenet og Folkekjøkkenet. Disse vil vi komme tilbake til i kommende historier.

Etter bybrannen i 1842 omfattet kvartalet fire gårder i Kongens gate, fem i St. Olavs gate, tre i Holstveita og to i Prinsens gate. i alt 14 gårder. I dag er mange av gårdene blitt en del av det store Bøndernes hus, som er matrikulert til Kongens gate, med nr. 30. Det gjelder to matrikkelnumre i Kongens gate, to i Holstveita og begge to i Prinsens gate. Også enkelte andre gårder er slått sammen til et nummer, så i dag omfatter kvartalet alt i alt syv gårder.

Før 1842 var Prinsenkvartalet større, da St. Olavs gate ble anlagt i vest og tok mye av tomtegrunnen.

Kvartalet har, foruten boliger, rommet en stor mengde virksomheter, som bakeri, bank, butikker, byggmester, dyrlege, håndverkere, leger, serveringssteder, sydamer m.m., men dette vil vi komme tilbake til.