Terjes hjørne

Stiftsarkivar Vilhelm Frimann Christie Bøgh

I andre etasje i Dampkjøkkenets gård i Kongens gate 30b bodde på 1880-tallet stiftsarkivar Vilhelm Frimann Christie Bøgh, født i 1817 i Bergen, og død i 1888 i Christiania. Han var sønn av sorenskriver i Nordhordland Christopher Benedict Bøgh (1773- 1825) og Andrea Frederikke Dorthea Eleonore Perbol (1785-1859). Gift i Leikanger i 1854 med Jensine Dorothea Hille (1823-1914), datter av proprietær på Fresvik i Sogn, Wollert Krohn Hille (1795-1860) og Elisabeth Marie Hess Lem (1798-1888).

Faren døde tidlig og Vilhelm Bøgh blev da pleiesøn hos sin fadder president Christie, som han var oppkalt etter. Han ble student i 1838, og ble etter at studietiden var over ansatt ved Christiania politikammer og senere som assistent i Riksarkivet. I 1854 ble han stiftsarkivar i Trondheim. Han underviste også ved Realskolen i byen og var forlikskommissær.

Bøgh kom til å spille en viktig rolle i Trondheims sosiale liv. Christian Thaulow skrev om ham: «Hans rike og egenartede lune, hans intelligente humor og hans æstetiske anlæg gjorde ham i aarrækker til en fremskutt personlighet […] og han hadde en usedvanlig evne til i smuk form at gi uttryk for varme og egte følelser.»
Når det var offisielle fester i byen arrangerte han ofte disse.

Bøgh hadde stor interesse for teater, og han ble den ledende kraft i den store interessen for komedie, som i hans tid var svært populært i Trøndelag. Han var instruktør og drev undervisning av skuespillere 1860-61.

Mens Bøgh var stiftsarkivar ble det avslørt at det var stjålet arkivalier fra Stiftsarkivet. Rektor Carl Arnoldus Müller fant en papirdrage, laget av rettsdokumenter. Det viste seg at skomaker Jonas Bergfeldt, som også arbeidet som bud ved Stiftsarkivet stjal gamle dokumenter og solgte dem som innpakningspapir i byen. Skomakeren ble tiltalt og dømt til 15 dagers tukthus på vann og brød av politiretten. Han hadde stjålet dokumenter i tre-fire år. Saken var utløsende for at Stiftarkivet fikk en ny bygning i Bispegata i 1865.