Terjes hjørne

Trøndelag kringkaster / NRK

Det skjedde noe helt nytt 4. mai 1930 da Trøndelag Kringkaster gikk på lufta for første gang. Hvorfor omtaler vi dette i denne spalten? Grunnen er at Kringkasterens etterfølger, NRK, fra 1959 holdt til i Bøndernes hus. Her ble NRK helt til 1987. Radiosendinger kunne første gang tas inn i Trondheim i 1923, da det ble mulig å lytte på radio fra Storbritannia.

Statens Telegrafvesen overtok Tyholt gård i 1921 og startet i 1930 sendinger fra Trøndelag kringkaster her. Radiosenderen ble montert på Tyholt, mens studio og redaksjon var i byen, i Strindens Sparebanks bygning i Søndre gate 13. Trøndelag Kringkaster var en filial av Kringkastingsselskapet A/S i Oslo.

Anlegget på Tyholt omfattet sendestasjon og to master. Senderen var fra starten av en mellombølgesender med en kapasitet på 1,5 kW. Den ble allerede samme år erstattet med en Marconisender på 20 kW. Det gamle anlegget på Tyholt ble revet i 1979. Bakgrunnen for at Trøndelag Kringkaster ble opprettet, var Trøndelagsutstillingen i 1930, som feiret 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad.

Den kjente journalisten Henry Røsoch (1894-1950) ble ansatt som Trøndelag Kringkasters første sjef. Programsekretær Frode Rinnan engasjerte i 1930 søksenparet Gerd og Otto Nielsen. De ledet det første barneprogrammet, Barnetimen. Dette ble starten på Otto Nielsens lange karriere som radioman.

Et annet, populært program, var Middagskonsertene. Kapellmester Lars Minsaas ledet konsertene, som ble sendt direkte fra Palmehaven i Britannia Hotel. Middagskonsertene varte en hel time og de innledet ettermiddagssendingene som startet kl. 16.30 eller 17.00. Midt på dagen var det en lang sendepause. Trøndelag kringkaster gikk i 1933 inn i den nyopprettede institusjonen Norsk Rikskringkasting.

I 1937 ble det opprettet et orkester, Radioensemblet, bestående av musikere fra Trondheim symfoniorkester. En sentral person gjennom mye av etterkrigstidens radiovirksomhet i Trondheim var John Stefan Røstvig, som ledet NRKs avdelingskontor i byen 1947–72. I 1987 flyttet NRK inn i det nye kringkastingshuset på Tyholt, der hvor de første radiosendingene ble kringkastet.